z11

Nábytok
ktorý žije s Vami.

 

EU projekt

Zverejnenie zmluvy – Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu (zverejnené dňa 30.3.2021)

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve – Zariadenia (zverejnené dňa 2.7.2021)

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve – Zariadenia (zverejnené dňa 9.9.2021)

Zverejnenie zmluvy – Marketingové služby (zverejnené dňa 30.12.2021)

Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Marketingové služby (zverejnené dňa 29.9.2021)